rtęć

Metale ciężkie w materiałach 0

Bardzo groźnymi składnikami wielu materiałów są również metale ciężkie. Rtęć i związany z tym metalem składnik chemiczny metylortęć były powszechnie wykorzystywane w produkcji termostatów, przełączników, lamp. W razie zetknięcia się z tego typu produktami w czasie chociażby prac rozbiórkowych należy postępować bardzo ostrożnie i bezwzględnie przekazywać je wyspecjalizowanym firmom zajmującym się utylizacją odpadów. Inne niebezpieczne metale to ołów i kadm. Nie należy również zapominać o toksycznych rozpuszczalnikach i klejach. Cennym źródłem informacji, pomocnym w doborze materiałów, jest strona internetowa organizacji Green Seal zajmującej się szeroko rozumianym wspieraniem zrównoważonej produkcji, obejmującym między innymi działania certyfikujące.