Kładzenie płytek ceramicznych 0

Płytki ceramiczne mocujemy do oczyszczonego podłoża klejem. Grubość jego warstwy i zależy od wielkości układanych płytek – im większe płytki, tym grubsza powinna być warstwa kleju. Aby była odpowiedniej grubości, klej rozprowadzamy po podłożu ząbkowaną packą lub szpachlą. Wysokość zębów dobiera się w zależności od zakładanej grubości warstwy. Klej jest dostarczany na budowę w postaci gotowych mieszanek, wymagających tylko wymieszania z wodą. Obecnie (bardzo rzadko) zamiast kleju do układania posadzek z płytek ceramicznych stosuje się drobnoziarnistą zaprawę cementową marki M10.

płytki ceramiczne

Spoiny (popularnie zwane fugami) powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 1-2 mm.
Ich szerokość jest zależna (podobnie jak grubość warstwy kleju) od wielkości płytek – im większe płytki, tym większa spoina (maks. do 10 mm). Jednakową szerokość spoin zapewnia stosowanie specjalnych krzyżyków dystansowych o jednolitej szerokości, wykonanych z tworzyw sztucznych. Krzyżyki wkładamy między naroża czterech płytek. Spoinowanie wykonujemy zwykle po kilkudziesięciu godzinach od ułożenia płytek, specjalną zaprawą j do spoinowania (fugowania). Czas ten jest określony przez producenta kleju. Płytki mogą ; być też układane bez spoin, ale tylko wtedy, gdy ich wymiary mają znikomą tolerancję wymiarową.
Układanie płytek nie jest czynnością zbyt skomplikowaną, pod warunkiem że przestrzegą się zaleceń producenta kleju oraz że wszystkie czynności są wykonywane dokładnie. Zaczynamy zwykle od najbardziej wyeksponowanego narożnika pomieszczenia. Na naniesionym kleju układamy płytki, które dobijamy gumowym młotkiem. Jest to szczególnie ważne w przypadku płyt dużego formatu. Po przyklejeniu kilku rzędów (z użyciem krzyżyków dystansowych) sprawdzamy poziomnicą (najlepiej metrową lub dwumetrową) prawidłowość ułożenia płytek. Nadmiar kleju w spoinach usuwamy przed jego związaniem. Przed przystąpieniem do spoinowania usuwamy krzyżyki dystansowe.

Płytki ceramiczne mocujemy do oczyszczonego podłoża klejem. Grubość jego warstwy i zależy od wielkości układanych płytek – im większe płytki, tym grubsza powinna być warstwa kleju. Aby była odpowiedniej grubości, klej rozprowadzamy po podłożu ząbkowaną packą lub szpachlą. Wysokość zębów dobiera się w zależności od zakładanej grubości warstwy. Klej jest dostarczany na budowę w postaci gotowych mieszanek, wymagających tylko wymieszania z wodą. Obecnie (bardzo rzadko) zamiast kleju do układania posadzek z płytek ceramicznych stosuje się drobnoziarnistą zaprawę cementową marki M10.

płytki ceramiczne

Spoiny (popularnie zwane fugami) powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 1-2 mm.
Ich szerokość jest zależna (podobnie jak grubość warstwy kleju) od wielkości płytek – im większe płytki, tym większa spoina (maks. do 10 mm). Jednakową szerokość spoin zapewnia stosowanie specjalnych krzyżyków dystansowych o jednolitej szerokości, wykonanych z tworzyw sztucznych. Krzyżyki wkładamy między naroża czterech płytek. Spoinowanie wykonujemy zwykle po kilkudziesięciu godzinach od ułożenia płytek, specjalną zaprawą j do spoinowania (fugowania). Czas ten jest określony przez producenta kleju. Płytki mogą ; być też układane bez spoin, ale tylko wtedy, gdy ich wymiary mają znikomą tolerancję wymiarową.
Układanie płytek nie jest czynnością zbyt skomplikowaną, pod warunkiem że przestrzegą się zaleceń producenta kleju oraz że wszystkie czynności są wykonywane dokładnie. Zaczynamy zwykle od najbardziej wyeksponowanego narożnika pomieszczenia. Na naniesionym kleju układamy płytki, które dobijamy gumowym młotkiem. Jest to szczególnie ważne w przypadku płyt dużego formatu. Po przyklejeniu kilku rzędów (z użyciem krzyżyków dystansowych) sprawdzamy poziomnicą (najlepiej metrową lub dwumetrową) prawidłowość ułożenia płytek. Nadmiar kleju w spoinach usuwamy przed jego związaniem. Przed przystąpieniem do spoinowania usuwamy krzyżyki dystansowe.

About The Author

admin

Leave a Reply