Monthly Archives: | Kwiecień, 2017

Wykorzystanie istniejących rezerw – nawadnianie gruntu 0

Wbrew pozorom istnieje wiele sposobów na to aby podnieść temperaturę dolnego źródła. Przede wszystkim za pomocą nawadniania. A tu szczególnie na przydomowych działkach jest dużo możliwości. Można nad kolektorem założyć staw albo przynajmniej „oczko” wodne. Można odprowadzać wodę deszczową z rynien w ten sposób, aby przenikała ona do gruntu tam właśnie gdzie znajduje się kolektor. Ponadto w przypadku zakładania ekologicznego szamba wszystko można zlokalizować i wykonać tak, aby kolektor ziemny mógł z niego odebrać część ciepła. Jeśli załatwiona zostanie sprawa podniesienia temperatury źródła, to należy skupić uwagę na oporach przepływu w instalacji. Nie warto tu zajmować się obwodem grzewczym, gdyż w praktyce i tak niewiele się tam da zmienić. Rzecz dotyczy obwodu tak zwanego dolnego źródła, czyli kolektora gruntowego. Bardzo często rury zbiorcze łączące pompę ciepła z rozdzielaczem kolektora ziemnego mają zbyt małą średnicę. Oczywiście, wszelkie zmiany w układzie kolektora są bardzo trudne w realizacji, w końcu wszystko jest zakopane w ziemi na pewnej głębokości. Dlatego tę zmianę powinno się podjąć tylko wtedy, gdy rzeczywiście popełniono karygodne błędy podczas układania pierwotnej instalacji.

Metale ciężkie w materiałach 0

Bardzo groźnymi składnikami wielu materiałów są również metale ciężkie. Rtęć i związany z tym metalem składnik chemiczny metylortęć były powszechnie wykorzystywane w produkcji termostatów, przełączników, lamp. W razie zetknięcia się z tego typu produktami w czasie chociażby prac rozbiórkowych należy postępować bardzo ostrożnie i bezwzględnie przekazywać je wyspecjalizowanym firmom zajmującym się utylizacją odpadów. Inne niebezpieczne metale to ołów i kadm. Nie należy również zapominać o toksycznych rozpuszczalnikach i klejach. Cennym źródłem informacji, pomocnym w doborze materiałów, jest strona internetowa organizacji Green Seal zajmującej się szeroko rozumianym wspieraniem zrównoważonej produkcji, obejmującym między innymi działania certyfikujące.

Zestawy „Euromal” 0

Przybory „euromal”, pistolety i agregaty natryskowe są alternatywą dla tradycyjnych wałków i pędzli „Euromal” mniej pryska i jest wygodniejszy od wałka. Jego rozwiązanie ulepszono w ostatnich latach, tak że przy jego użyciu dobrze się pokrywa nie tylko duże, płaskie powierzchnie, ale i małe, zawiłe załomy, np. listwy okienne i obramienia drzwiowe. Bezpneumatyczne pistolety natryskowe też stały się wydajniejsze i ogólnie przydatne, spadła ich cena, są więc dostępne dla amatorów. Technikę natrysku można opanować zadziwiająco szybko; daje ona wykończenie satysfakcjonujące i „profesjonalne”. „Euromal” jest płaski i prostokątny, o gęsto upakowanych, krótkich włóknach. Daje on gładką powłokę, jeśli się nim pracuje z uwagą. Asortyment przyborów „euromal” jest wszechstronny. W celu zmoczenia delikatnie zanurza się włókna „euromalu” w wanience z farbą. Uważajcie, aby nie zanurzać jego obsady, gdyż to powodowałoby ściekanie podczas malowania ściany. Przeciągnijcie przy- borem po żeberkowanej pochyłości, aby farba równo się rozdzieliła. Niektóre wanienki mają żeberko- wany wałek do usuwania nadmiaru farby. Malując ścianę stosujcie lekkie, równe pociągnięcia we wszystkich kierunkach, trochę na siebie zachodzące. „Euromal” wymaga częstszego moczenia niż wałek, gdyż jego włókna nie mogą utrzymać tyle farby. Przybór ten jest szybszy od pędzla, lecz powolniejszy od wałka. Może wystąpić potrzeba dodatkowych warstw, gdyż „euromal”, choć nakłada farbę bardzo